Adatvédelmi tájékoztató

A Diabart Kft (1135 Budapest, Jász utca 70. 5/4; továbbiakban :Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( továbbiakban: Infotv. ) 20 §-a szerint tájékoztatja az adatkezelés érintettjét (továbbiakban: Érintett), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére átadott, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes.

Az Adatkezelő az Infotv. 5§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerint az Érintett hozzájárulás, illetve jogszabály szerinti kötelező adatkezelés alapján, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete-továbbiakban: GDPR-6. cikk (1) bek. a)c) pontjai alapján, az alábbi célok érdekében kezeli az Érintett alábbi személyes adatait:

  • Név
  • Lakcím
  • Szállítási cím
  • e-mail cím
  • Telefonszám

A fenti személyes adatokat az adatkezelő annak érdekében kezeli, hogy:

  • az Érintett számára terméket értékesítsen, számla-, illetve nyugtaadási kötelezettségét teljesítse.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a szolgáltató az ügy jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.
Az adatszolgáltatás önkéntes, és a megrendelő adatait addig tartja nyilván a szolgáltató, amíg Ön, mint megrendelő kezelésük megszüntetését – melyet bármikor, indokolás nélkül megtehet – írásban vagy telefonon nem kéri.

A DiabArt Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan körültekintéssel kezeli, azokra az adatvédelmi kötelezettség ugyan úgy kiterjed, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag a DiabArt Kft. azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése.

A társaság a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik. A DiabArt Kft. minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a DiabArt Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.

Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol.

A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a DiabArt Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a DiabArt Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@diabart.hu  e-mail címen. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintetteket megilleti az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek.

Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:  Szitás Lujza,
Az Adatkezelő e-mail címe: lszitas@diabart.hu
Az Adatkezelő levelezési cím: 1135 Budapest, Jász utca 70. 5/4.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az DiabArt.hu webáruház általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.